MENU FEATURES
CONTACT US
 • บริษัท ทูเดย์ซอฟท์ จำกัด
  เลขที่ 199/2239 หมู่ 3 ต.แพรกษาใหม่
  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
 • TEL.
  02-360-4248
  090-971-7653
 • email : info@todaysoft.co.th

Features ระบบสังซื้อสินค้า

ระบบ วิเคราะห์การสั่งชื้อ

วิเคราะห์การสั่งชื้อ

   @ รายงาน วิเคราะห์การสั่งซื้อ เปรียบเทียบเดือน

   @ รายงาน วิเคราะห์การสั่งซื้อ เปรียบเทียบ ไตรมาส

   @ รายงาน วิเคราะห์การสั่งซื้อ เปรียบเทียบ ครึ่งปี

   @ รายงาน วิเคราะห์การสั่งซื้อ เปรียบเทียบ ปี

   @ รายงาน วิเคราะห์การสั่งซื้อ เปรียบเทียบ ราคา

ระบบจัดซื้อ

ข้อมูลผู้ขาย

   @ ข้อมูล ระดับคุณภาพผู้ขาย

   @ ข้อมูล ชนิดผู้ขาย

   @ ข้อมูล กลุ่มผู้ขาย

   @ ข้อมูล หมวดหมู่ผู้ผลิต

   @ ข้อมูล ผู้ขายวัตถุดิบ

   @ ข้อมูล ผู้ติดต่อผู้ขาย

   @ ข้อมูล e-File ผู้ขาย

   @ ข้อมูล e-Quote ผู้ขาย

ข้อมูล วัตถุดิบ

   @ ข้อมูล ชนิดวัตถุดิบ

   @ ข้อมูล กลุ่มวัตถุดิบ

   @ ข้อมูล หมวดหมู่วัดถุดิบ

   @ ข้อมูล หน่วยวัตถุดิบ

   @ ข้อมูล วัตถุดิบ

ระบบใบขอซื้อ

   @ ข้อมูล เอกสารใบขอซื้อ

   @ ข้อมูล อนุมัติใบขอซื้อ

ข้อมูลจัดซื้อ

   @ ข้อมูล ใบสั่งซื้อวัตถุดิบ

   @ ข้อมูล อนุมัติใบสั่งซื้อวัตถุดิบ

   @ ข้อมูล ตารางการสั่งซื้อวัตถุดิบ

ระบบรับวัตถุดิบ

   @ ข้อมูล รอรับสินค้า